Awardees | SKOCH Challenger Award - Honest Independent Civilian Honour

SKOCH Challenger Awardees

M Damodaran
Rakesh Mohan
Ramesh Pokhriyal
U K Sinha
Rathin Roy
Suresh Prabhu
Amar Patnaik

Year 2021

Karan Bajwa, Reema Nanavaty, Dhanendra Kumar, Sutapa Sanyal, Sachin Chaturvedi, Arvind Mayaram, C Raj Kumar, Shekhar Shah

Year 2020

N C Saxena

Year 2019

M Damodaran, Deepali Pant Joshi, Rakesh Mohan, U K Sinha, Ramesh Pokhriyal ‘Nishank’

Year 2018

Suresh Prabhu, Ila Patnaik, Rathin Roy, Ashwani Mahajan, Deepender Singh Hooda, Kishwar Desai, Rohit Khattar, Ramesh Arora, Rakesh Kumar, Baroness Sandip Verma

Year 2017

Bibek Debroy, Baijayant Jay Panda, Saraswathi Sankaran, Ashima Goyal, Indira Rajaraman, Ashok Gulati, Dilip Cherian, Hari Sankaran, National Stock Exchange

Year 2016

M Venkaiah Naidu, Ajay Kumar, Vivek Aggarwal, K T Rama Rao, Jayesh Ranjan

Year 2015

Yashwant Sinha, Maya Singh, Anthony De Sa, G Srinivasan

Year 2014

Deepak Parekh, Meghnad Desai, Ramesh Ramanathan & Swati Ramanathan, Dinesh Singh, TCS Ltd

Year 2013

Nandan Nilekani, Kirti Singh, Ashok Kumar Goel, Sudhir Krishna, Isher Judge Ahluwalia, R Chandrashekhar, Syeda Hameed, Devi Prasad Shetty

Year 2012

P Chidambaram, Nitin Desai, Surjit S Bhalla, Ravi S Saxena, T M Bhasin, M Narendra, Sasha Kapur Mehta, Ruth Manorama

Year 2011

Montek Singh Ahluwalia, Chanda Kochhar, Ravi S Saxena, Anup Mukerji, M V Tanksale, Alok Bharadwaj, Prakash Rane, Bhupinder Singh Hooda, N K Singh, Mani Shankar

Year 2011

Montek Singh Ahluwalia, Chanda Kochhar, Ravi S Saxena, Anup Mukerji, M V Tanksale, Alok Bharadwaj, Prakash Rane, Bhupinder Singh Hooda, N K Singh, Mani Shankar

Year 2010

Vijay L Kelkar, M Ramachandran, Kiran Karnik, J M Garg, Hari Sankaran, Shankar Acharya, Basix, M V Nair, N V C Memon, Ravi Venkatesan

Year 2009

Sam Pitroda, K C Chakrabarty, Bimalendu Chakrabarti, Wajahat Habibullah, M Ramadoss, Municipal Corporation Of Greater Mumbai, Aarogyasri Health Care Trust, National Information Centre, Intel Education Initiative, Shailesh Nayak

Year 2008

SKOCH Challenger Award, Board of School Education – Haryana, K C Chakrabarty, HMIS – TCS, IIT-Bombay, Jeevan Madhur, JNNURM, Mazdoor Kisan Shakti Sangathan

Year 2007

C Rangarajan, Neelam Dhawan, Ashish Kumar Chauhan, Laya Tandi, Bakul Dholakia, CHOiCE, State Bank Of India, A K Khandelwal, Farmers’ Training College, Village Knowledge Centre

Year 2006

C B Bhave, B M Mittal, Krishan Kant, State Of Andhra Pradesh, O T Lepcha, S K Mitra, A K Purwar, R Chandrashekhar, Rohit Kumar, R L Mazumdar

Year 2005

R H Patil, State Of Uttaranchal, State Of West Bengal, State Of Assam, State Bank Of India, Punjab National Bank, Citibank, N Vijayaditya, IIT – Guwahati, Ashok Jhunjhunwala

Year 2004

Deepak B Phatak, Ajai Chowdhry, S Sadagopan, C B Bhave, Satish Naralkar, Anjan Ghosh, KDMC, Ravi Aggarwal, Reliance Infocomm

Share this Application Form: